Gizlilik Politikası

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

İnternet sitemizde sunulan tüm hizmetler , " Huzur Mh., Oyak Sitesi No:108 D:İş Merkezi Kat:9 Daire:912, 34394 Şişli/İstanbul" adresinde kayıtlı Eğitim Teknolojileri Derneğine aittir ve dernek tarafından işletilir ve yönetilir.

Derneğimiz, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Bilgi Toplama başlığından bilgi toplama politikamıza ulaşabilirsiniz, kişisel verilerin nasıl kullanıldığı ve ne şekilde korunduğuna ilişkin gizlilik ve güvenlik politikamıza aşağıda yer verilmiştir.

Dernek internet sitesinin mevcut üye veritabanı dernek arşivlerinde yer alan meslektaş bilgilerinden ve Eğitim Teknolojileri albüm bilgilerinden oluşturulmuştur. Dernek internet sitesi öntanımlı üye hesapları kullanmaktadır. Bilgileri dernek arşivlerinde mevcut dernek üyesi meslektaşlarımıza, üyelik hesaplarını ne şekilde aktif hale getirecekleri e-mail, sms dahil çeşitli iletişim araçlarıyla duyurulmuştur, duyurulacaktır.

Ön tanımlı üyelik hesapları, meslektaşlarımızın isim, soyisim, promosyon bilgileri, Eğitim Teknolojileri albümünde yer alan resim ve özgeçmiş bilgilerini barındırmaktadır. Bu bilgiler, üyelik hesabını aktif hale getiren ve üye girişi yapan kullanıcılar tarafından üye profili ve albüm başlıklı internet sitesi bölümlerinden görüntülenebilmektedir. Veritabanında yer alan bir kullanıcının üyelik hesabını aktif hale getirmemesi, yukarıda ifade edilen bilgilerin üye girişi yapan kullanıcılar tarafından görüntülenmesine engel değildir.

Buna karşın Eğitim Teknolojileri unvanının kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek istismarları önlemek, mesleki bilinirliği arttırmak, promosyonlar arasındaki paylaşımı pekiştirmek maksadıyla internet sitemiz tüm ziyaretçilere açık kartvizit başlıklı bir bölüm barındırmaktadır. Bu bölümde öntanımlı üyelik hesabı bulunan meslektaşlarımızın isim, soyisim, promosyon bilgileri ve resimleri yer almaktadır.

Aktif hale getirilmeyen ön tanımlı üyelik hesabı bulunan ve yukarıda ifade edilen bilgileri, yine ifade edilen bölümlerde yer alan meslektaşlarımız; dernek iletişim adreslerinden dernek organlarına ulaşarak söz konusu bilgilerin kaldırılmasını talep edilebilir. Bu talepler en kısa sürede cevaplanmaya çalışılacaktır. Ön tanımlı üyelik hesabı kaldırılan meslektaşlarımızın, bahse konu üyelik bilgilerinin görünümü tüm alanlar için tamamıyla kaldırılır.

Ön tanımlı üyelik hesabına sahip üyelerimiz, yukarıda ifade edilen prosedüre üyelik hesaplarını aktif hale getirmeden önce başvurmalıdır. Aksi halde Eğitim Teknolojileri Derneği Kullanıcı Sözleşmesine tabi olacaklarını unutmamaları gerekir.

Ön tanımlı üyeliğini aktif hale getirerek internet sitemize tam üye olan meslektaşlarımızın profil, albüm ve kartvizit görünümlerini güncelleme ve giriş yapmış kullanıcılar dahil tüm ziyaretçilere kapatma opsiyonu bulunmaktadır. Bu yetkiler herhangi bir moderasyona tabi olmayıp tamamen meslektaşlarımızın inisiyatifine bırakılmıştır. Tam üyelik hesabına sahip meslektaşlarımız aynı şekilde üyelik hesaplarını kapatma opsiyonuna sahiptir. Üyelik hesabı kapatıldığında, ön tanımlı üyelik hesabında yer alan bilgiler ve zaman içeresinde kullanıcı tarafından eklenen ve güncellenen bilgilerinin görünümü bir bütün olarak kaldırılarak, üyelik hesabının aktivasyonu kaldırılır.

TAM ÜYELİK SONRASI EKLENEN VE GÜNCELLENEN BİLGİLER

Meslektaşlarımız, tam üyelik sonrası internet sitemizde çok çeşitli alanlarda bilgi girişi ve güncelleme yetkisine sahip bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın Eğitim Teknolojileri derneği internet sitesi hizmetlerinden yararlanırken sahip oldukları haklar ve tabi oldukları sorumluluklar Hak ve Sorumluluklar başlığında açıklanmıştır. Meslektaşlarımızın internet sitesine gönderecekleri ve güncelleyecekleri bilgiler yukarıda ifade edilen hak ve sorumluluklar ile bağdaşmalıdır.

Tam üyelik sonrası sitenin çeşitli alanlarında toplanan bilgilerin nasıl kullanılacağı, bahse konu alanlarda yer verilen alan yardımında ve form açıklamalarında anlatılmıştır. Dolayısıyla tam üyelik sonrası güncellenen ve eklenen bilgiler ifade edilen amaçlar dışında farklı amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

ÜYE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ön tanımlı üyelik hesapları meslektaşlarımıza ilişkin herhangi bir iletişim bilgisi içermemektedir. Bu bilgiler üyelik hesabının aktif hale getirilmesi sırasında meslektaşlarımızdan talep edilir ve üye hesabı bu bilgiler uyarınca aktif hale getirilir. Talep edilen bilgiler arasında meslektaşlarımızın e-posta ve cep telefonu bilgileri yer almaktadır. Talep edilen bu bilgiler acil durumlarda dernek ve internet sitesi yönetimi tarafından meslektaşlarımıza ulaşılmasında, aktivasyon ve sistem e-postalarının gönderilmesinde kullanılmaktadır. Bu bilgiler hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Sitemize tam üye olan meslektaşlarımız üyelik hesaplarını kapatmadıkça, aktivasyon ve sistem e-postalarını almaya devam ederler. Ancak, ikincil öneme sahip e-postaların alımının kaldırılması maksadıyla, üyelerimiz üye panelleri üzerinden e-posta gönderim listesinden kendilerini çıkarabilirler.

E-POSTA VE CEP TELEFONU KULLANIMI

Tam üyeliğini tamamlayan meslektaşımızın veritabanında yer alan, güncellenen veya eklenen bilgileri e-posta ve cep telefonu sms gönderimine konu olabilir. Üyelerimiz tam üyelik aktivasyonu sırasında ve sonrasında geçerli, aktif ve kendilerine ait bir e-posta adresi ve telefonu numarası kullanmak ve sistemde kayıtlı olarak tutmak zorundadır. Üye e-posta adreslerinin ve cep telefonu numaralarının yukarıda ifade edilen nitelikleri taşımaması durumunda, üçüncü kişiler eline geçen veya kaybolan bilgilerden internet sitemizin sorumlu tutulması mümkün değildir.

KREDİ KARTI, BANKA HESAP BİLGİLERİ

Eğitim Teknolojileri Derneği İnternet sitesi üye ve ziyaretçilerinden hiçbir surette kredi kartı ve banka hesap bilgilerini talep etmez. Bu bilgilerin talep edilmemesi Derneğimizin doğrudan bir mal veya hizmet satışında bulunmamasının bir gereğidir. Eğitim Teknolojileri Derneği mal ve hizmet satışlarını kurmuş olduğu veya kuracağı iktisadi işletmeler üzerinden yürütmektedir, yürütecektir. İnternet sitemizin, derneğimizin ve iktisadi işletmelerimizin resmi iletişim araçları internet sitesinde duyurulur. Bu iletişim araçları dışında "Eğitim Teknolojileri," "Eğitim Teknolojileri Derneği" veya "Eğitim Teknolojileri Derneği İnternet Sitesi" yahut benzeri başlık ve bilgilerle oluşturulan; kişisel bilgiler içeren veya içermeyen görsel, işitsel, elektronik her türlü iletişim aracıyla talep edilen bilgilere itimat edilmemelidir. Bu konuda yaşanacak ihtilaflardan ve doğacak zararlardan Eğitim Teknolojileri Derneği ve Eğitim Teknolojileri İnternet Sitesi sorumlu tutulamaz.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI VE SOSYAL PAYLAŞIMLAR

Eğitim Teknolojileri Derneği ve İnternet Sitesi, site veritabanında yer alan bazı içerikleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilir. Bu bilgilerde, içeriğin ilgilendirdiği ölçüde ilgili meslektaşlarımıza ait kişisel bilgilere, yine bahse konu meslektaşlarımızın iznine tabi olarak yer verebilir. Buna karşın Eğitim Teknolojileri İnternet Sitesi hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın, sosyal medya hesapları üzerinde yapacağı paylaşımlarda, ismen ve sosyal medya kullanıcı adları üzerinden site üyesi meslektaşlarımıza atıfta bulunabilme hakkını elinde tutar.

Dernek ve İnternet Sitesinin sosyal medya hesapları, Eğitim Teknolojileri Derneği İnternet sitesinde duyurulur. Bu hesaplar dışında derneğimiz, internet sitemiz adıyla veya Eğitim Teknolojileri unvanı altında gerçekleştirilen paylaşımlardan dernek, internet sitesi veya Eğitim Teknolojileri camiası sorumlu tutulamaz. Bu tarz paylaşımlar yukarıda ifade edilen kurum ve kişilerle bağdaştırılamaz, doğacak zararlardan bu kişi ve kurumlar sorumlu tutulamaz.

Eğitim Teknolojileri Derneği üyeleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak video, resim gibi çeşitli görsel materyali oluşturabilir ve bu görselleri internet sitesinde yahut sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilir. Bu materyallerin telif hakları Eğitim Teknolojileri Derneğine ait olup izinsiz olarak kullanılamazlar. Dernek tarafından organize edilen faaliyetlere katılan, dernek tarafından oluşturulacak görsellerde yer almayı kabul eden meslektaşlarımız ve üçüncü kişiler bu görsellerin telif haklarının ait Eğitim Teknolojileri Derneğine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar ve bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Eğitim Teknolojileri Derneği, internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından bu görselleri paylaşma hakkını saklı tutar.

ÜYE MENFAATİNE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER

Eğitim Teknolojileri Derneği üyelerinin menfaatine çeşitli işlemler gerçekleştirebilir, faaliyetler organize edebilir yahut etkinlikler düzenleyebilir. Üçüncü kişi veya kurumlarla temasa geçerek mal veya hizmet tedarik edebilir. Gerçekleştirilen bu işlemler dernek internet sitesi üzerinden meslektaşlarımıza duyurulur. Bahse konu organizasyon, etkinliklere katılmak veya işlemlerden yararlanmak isteyen üyelerimizin kişisel bilgileri, kendilerinin onayı alınmak suretiyle mal ve hizmet sağlayıcı üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Bahse konu bilgiler en uygun organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi, en kaliteli mal ve hizmetlerin tedariki maksadıyla kullanılır.

İSTASTİKİ BİLGİLERİN OLUŞTURULMASI

Dernek internet sitesi üzerinden toplanan bilgililer eğitim teknolojileri mesleği ile ilgili istatistiki bilgilerin oluşturulmasında kullanılabilir. En kıdemli üye, doğum günleri vb. bilgiler dernek internet sitesi sayfa ve alanlarında ismen ve kullanıcı adıyla atıf yapılmak üzere kullanılabilir. Bu bilgiler yalnızca kullanıcı girişi yapan üyelerimizle paylaşılacak olup üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

TOPLANAN BİLGİLERİN SAKLANMASI VE GÜVENLİK

Eğitim Teknolojileri Derneği, internet sitesi tarafından toplanan kişisel ve genel nitelikli bilgilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri alır.

Eğitim Teknolojileri İnternet Sitesi toplanan bilgileri periyodik yedekleri alınmak suretiyle güvenli bir veri tabanı, çerezeler ve harici ortamlarda saklar.

Eğitim Teknolojileri Derneği İnternet Sitesi, aktif bir üyelik üzerinden çok sayıda şüpheli işlem yürütülmesi durumunda bu hesabı (ban) yasaklayabilir. Yasaklanan hesabın yasağının kaldırılması e-posta onayı alınmaksızın mümkün değildir. Bu gibi durumlarda kullanıcılarımızdan e-posta doğrulaması yapmaları istenir.

Eğitim Teknolojileri Derneği İnternet Sitesi hiçbir gerekçe göstermeksizin sunduğu hizmeti sonlandırma ve üyelik hesabını kapatma hakkını elinde tutar. Bazı durumlarda üyelik hesapları güvenlik gerekçesiyle otomatik olarak internet sitesi tarafından sonlandırılabilir. Bu durumlarda dernek iletişim adreslerinden dernek veya site yönetime ulaşılmaksızın kullanıcı hesabının açılması mümkün değildir.

Eğitim Teknolojileri Derneği İnternet sitesi, ön tanımlı üye veri tabanı kullanır. Tam üyeliğin sağlanabilmesi amacıyla 5 aşamalı bir aktivasyon sürecini şart koşar. Aktivasyon sürecinde internet sitesi doğru bilgilerin verilmesini talep eder, bu aşamada yanlış veya sahte bilgilerin verilmesi durumunda ön tanımlı hesap doğrudan kapatılarak sonlandırılır.

Eğitim Teknolojileri Derneği İnternet Sitesi, üyelerin güvenlik ve menfaatine günlük (log) kayıtları tutar. Bu bilgiler belirli periyodlarla kontrol edilmek suretiyle şüpheli işlemlerin tespit edilmesi durumunda işlemin yürütüldüğü hesaplar yasaklanabilir veya kapatılabilir.

Eğitim Teknolojileri Derneği İnternet Sitesi bazı önemli bilgileri geri dönüşü olmaksızın, bazı bilgileri ise kendine özgü bir algoritma ile geri dönüştürülebilecek şekilde şifreli olarak tutabilir. Geri dönüşü olmayacak şekilde şifrelenen kullanıcısı şifresi bilgisi gibi bilgilerin kullanıcılar tarafından internet sitesinden talep edilmesi mümkün değildir. Unutulan bu bilgilerin güncellenerek, kullanıcı işlemlerinin yürütülebilmesi maksadıyla "şifremi unuttum" modülü gibi alternatif çözümler üretilmiştir.

Eğitim Teknolojileri Derneği İnternet Sitesi form(validation) doğrulama kullanarak en sağlıklı verilerin veri tabanına kaydedilmesini sağlar. Kullanıcılar tarafından doğrulamanın gerektirdiği şartları taşımayan form bilgisinin gönderilmesi durumunda, bu işlemden kaynaklı veri kaybından dernek ve internet sitesi sorumlu tutulamaz.

Eğitim Teknolojileri Derneği İnternet Sitesi, site hizmetlerinin sunumunda şifreli bağlantı kullanabilir. Bu bağlantı internet sitesinde belirli bir alanına veya tamamına teşmil edebilir. İnternet sitesine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur.

Eğitim Teknolojileri Derneği "Site Hakkında" internet sitesi alanında güvenlik ipuçları yayınlar, rehberler hazırlar ve ilgili site alanlarında alan yardımında bulunur. Bahse konu ipucu, rehber ve yardımlara riayet edilmemesinden kaynaklı olarak doğacak ihtilaf ve zararlardan dernek ve internet sitesinin sorumlu tutulması mümkün değildir.

ÜÇÜNCÜ TARAF İNTERNET SİTELERİ VE UYGULAMALAR

İnternet sitemiz başka sitelere bağlantı verebilir. Dernek ve internet sitesi bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Derneğimiz, işbu "Gizlilik ve Güvenlik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Dernek ve İnternet Sitesinin akdettiği "Kullanıcı Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

TARAYICI ÇEREZLERİ

Eğitim Teknolojileri Derneği İnternet sitesi bir takım genel nitelikli bilgiyi kullanıcının tarayıcısında çerez olarak tutabilir. Bahse konu çerezlerin güvenliğinin sağlanması kullanıcının sorumluluğuna bırakılmıştır. Kullanıcıların bu bağlamda internet sitesinde paylaşılan güvenlik ipuçlarını izlemesi tavsiye edilir.

Derneğimiz, işbu "Gizlilik ve Güvenlik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik ve güvenlik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için iletisim@egitekder.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.

GELİRLER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ