Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi / Bilgisayar ve Elektronik Eğitimi Anabilim dalında Lisans, Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Türkiye’nin önde gelen özel okullarında, K-12’nin her seviyesinde Bilişim Teknolojileri dersi öğretmeni, Bilgisayar Destekli Eğitim birim yöneticiliği, Eğitim Teknolojileri Uzmanı olarak çalışmıştır. Aynı zamanda dijital içerik ve uygulamaları hazırlayan bir şirket kurulumu, ar-ge yöneticiliği tecrübelerine de sahip olup, interaktif oyun cdleri içeren “Kuki’nin Matematik Serüveni Tatil Kitapları” serilerinin proje yöneticiliğini de yapmıştır.

Belirli dönemlerde çeşitli kamu kuruluşlarında hizmet içi eğitimler vermekte olup, halen FMV Işık Okulları’nda Eğitim Teknolojileri Koordinatör Yardımcısı olarak tablet destekli eğitim kapsamında teknoloji entegrasyonu, Google Eğitim Uygulamaları, Dijital Portfolyo, öğrenme yönetim sistemleri (LMS), dijital vatandaşlık, web araçlarının derslerde etkin kullanımı alanlarında öğrenci, öğretmen ve idarecilerle çalışmaktadır. Ayrıca Eğitim Teknolojileri Derneği kurucu üyelerindendir.

Oyun tabanlı öğrenme, programlama ve algoritma becerisi, 3 boyutlu modelleme ve görselleştirme konularının küçük yaş gruplarına adapte edilmesine yönelik çalışmalar yapmakta ve araştırmaları yakından takip etmektedir.