1963 yılında doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği alanında lisans Eğitimini tamamladı. 1993-96 yılları arasında ABD’de IT alanında çeşitli eğitimler aldı. İnşaat ve Eğitim Sektörlerinde 97 yılından beri pek çok bilişim ve eğitim teknolojileri alanındaki projenin ekibinde yer aldı veya yönetti. 2003 yılında FMV Işık Üniversitesi Executive MBA Yüksek Lisans programından mezun oldu. Bitirme projesi “K12 Eğitim Kurumlarında IT Departmanlarının Yönetim ve Organizasyonu” dur. 2004 yılında FMV Işık Okulları bünyesinde MEB onaylı 1-8inci Sınıflar BT Dersleri müfredatını oluşturan ekipte yer aldı ve bu projeyi yönetti. 98 yılından 2018 yılına kadar seçkin eğitim kurumlarında BT Zümre Başkanı, IT Yöneticisi, Eğitim Teknolojileri Koordinatörü olarak çalıştı. 20 yıllık süreçte hardware ve software projeleri, eğitim teknolojileri alanında ise; tablet destekli eğitim projesi gibi pek çok uzun soluklu projeyi oluşturma-geliştirme- uygulama aşamalarını kapsayarak yönetti. Serbest yaşamda bunlara paralel olarak İnşaat Mühendisliği ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı alanında çalışmalarına devam etti.
Diğer mesleklerinin yanı sıra halen Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Danışmanı olarak ve de teknoloji alanında konferanslar düzenleyerek, bilişim alanındaki faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir. Evli ve 90 doğumlu bir kız çocuk sahibidir.