26.11.1986 tarihinde Artvin’de doğdu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Aynı yıl Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2011 yılında Doç. Dr. Halit Karatay danışmanlığında hazırladığı “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Çalışmalarında Noktalama İşaretlerini ve Yazım Kurallarını Kullanabilme Düzeyleri” isimli yüksek lisans teziyle bilim uzmanı unvanı alarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Öğretmenlik kariyerine 2008 yılında, Gerede Anadolu Öğretmen Lisesi’nde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak başladı. Hâlen ALKEV Özel Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

Türkçe öğretimi, teknolojinin Türkçe öğretininde kullanımı, çocuk edebiyatı konularında makaleler yazdı; bu konularda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildiriler sundu.

Eğitimde teknoloji kullanımı, eğitimde oyunlaştırma, yabancılara Türkçe öğretimi başta olmak üzere otuzdan fazla sertifika programını başarıyla tamamladı. 2016 yılında Microsoft Innovative Educator Expert unvanı almaya hak kazandı.